0 položek
za 0 Kč

Zobrazit košík

American Pulling Alliance

APA – American pulling alliance

APA je pullingová organizace, jejímž cílem je prezentovat tento psí sport , weight pulling, v pozitivním duchu a také aby sport a jeho tradice nadále rostl a zachoval se tak i pro budoucí generace.

APA vznikla ve Spojených státech Amerických a rozšířila se díky našim Německým kolegům i po Evropě. V Čechách se první APA weight pulling uskutečnil v Rakovníku v roce 2018. A první závod dle pravidel APA již v dubnu 2017 v Pístově u Jihlavy.

V rámci APA můžete sbírat body, za něž poté získáte ocenění jako např. STAR TITLE nebo WORKING TITLE. Star title získáte při dosažení 100 bodů (ONE STAR TITLE) a při dosažení každých dalších 100 bodů získáte titul s více hvězdami. Working title můžete získat Basic, Intermediate, Advanced, Excellent a Extreme. Pro získání se počítají % z jednotlivých závodů (musíte mít alespoň 3x 40%  pro titul Basic, alespoň 5x 45%, 50% nebo 55% procent pro tituly Intermediate, Advanced a Excellent a více než 65% pro titul Extreme) – počítáno na kolejnicích.

Nemusíte ale sbírat žádné tituly, můžete se prostě zúčastnit a být tak součástí úžasného mezinárodního projektu.

Veškeré informace a výsledky závodů jsou k dispozici na webu APA a APA Europe, my si zde dovolujeme nabídnout pravidla přeložená do češtiny.

APA web: http://weightpull.com/index.asp

APA europe web: https://www.apa-europe.de/

Pravidla:

-          Sezóna začíná 11.listopadem a končí 30.září

-          Členské poplatky nejsou požadovány, každý je vítán

-          Každý by se měl řídit pravidly apa a kodexem slušného chování, jinak mu může být zamítnuto další působení v APA

-          Když se Váš pes zúčastní 5ti APA tahání, může soutěžit na APA mistrovství

-          Dráha musí splňovat APA parametry a tahá se vždy vzdálenost 16stop (cca 4,87m)

Holding area – holding aréna

-          Psi, kteří soutěží ve své váhové kategorii, musí v průběhu soutěže této kategorie zůstat v tzv.holding aréně – je to místo určené předem a psi by tam měli být ideálně v klecích, kenellách.  A handler by tam měl být po celou dobu s nimi a kontrolovat, aby byl jeho pes v klidu. Pokud soutěž ukončí nebo je ukončen rozhodčím, může holding arénu opustit.

-          Jiní psi než ti, kteří právě soutěží v holding aréně být nesmí.

-          Žádní psi krom toho, co je právě na řadě, nesmí být v bezprostředním prostoru pullingu

Process pullingu

-          Každý může začít na váze, na které chce

-          Kolik se bude přikládat určuje rozhodčí, ten může i v průběhu soutěže rozhodnout o jiné váze, než která se dosud přikládala (vzhledem k vývoji soutěže)

-          Přečte se, kolik je naloženo a pak se volají jména soutěžících psů

-          Pověřený člověk zavolá jméno psa a handler řekne buď PULL a rovnou bere psa a jde na dráhu a nebo PASS a danou váhu vynechává

-          Žádná návnada není povolena, handler u sebe v průběhu tahu nesmí mít žádné hračky, pamlsky, ani nic co by připomínalo návnadu. Pokud přijde na dráhu s vodítkem, na startu ho odevzdává pomocníkovi u vozíku. Žádná vodítka kolem těla, házení vodítkem na konec dráhy apod. Není tolerováno.

Výbava psa:

-          Pes nesmí mít na sobě výcvikový obojek ani zátěžový, povoleny jsou pouze standartní obojky

-          Pes musí soutěžit v akceptovatelném postroji, který je v dobrém stavu a ne ve stavu vyžadujícím opravy

-          V holding aréně může mít pes vodu, můžeme ho tam odměňovat pamlsky a nebo hračkou.  Během soutěže může být pes takto odměňován pouze v holding aréně.

Rozhodčí:

-          Seznam APA rozhodčích je umístěn na APA webových stránkách (www.weightpull.com)

-          Je zodpovědný za dodržování pravidel APA a dodržování APA etického kodexu

-          Hlavní rozhodčí je zodpovědný za dohled nad událostí, řeší pochybnosti a jejich rozhodnutí je konečné.

-          Žádný rozhodčí nesmí porušit pravidla, za porušení může být  odvolán nebo potrestán ředitelskou radou

-          Rozhodčí nesmí zakázat konkrétní osobě zúčastnit se závodu z osobních důvodů

-          Rozhodnutí rozhodčího jsou konečná, když nesouhlasíte s rozhodnutím, můžeme vyplnit písemnou stížnost na webu APA

 

Další upřesnění:

-          Všichni psi soutěžící o body musí být alespoň ve věku 9 měsíců

-          Novice psi musí být ve věku alespoň 9 měsíců a mohou tahat jen tak, nejsou jim počítány body. Můžete použít vodítko i poté, co Váš pes je připnut k vozíku až do okamžiku, kdy pes ukončí tah

-          Všechny tahy (znamená soutěže), kterých se Novice psi zúčastní se budou počítat do 5ti potřebných tahání (soutěží) potřebných pro kvalifikaci na mistrovství

-          Všichni psi musí mít platné očkování

-          Handleři s více než 2 psi v kategorii musí mít postroj pro všechny psi a nesmí se opožďovat když jdou na řadu

-          Žádný doping ani drogy nejsou povoleny, ani konzumace, ani propagace

-          Žádné hárající, březí nebo kojící feny se nesmí zúčastnit ani být přítomny na závodě

-          APA entry form (vstupní formulář) musí být vyplněn a vstupní poplatek zaplacen předtím, než půjde pes tahat

 

Kontrola psů / chování handlera:

-          Musíte mít své psy pod kontrolou po celou dobu

-          Musíte okamžitě uklízet po svých psech

-          Agresivní psi:

-          pes, který vykazuje známky nevyprovokovaného agresivního chování proti jiným psům nebo lidem, dostane 1 varování, když agrese pokračuje, handler bude požádán o přemístění psa z arény a tento pes nebude smět soutěžit.

-          Když pes zaútočí na jiného psa, bude handler požádán o přemístění psa z arény okamžitě, vstupní poplatky nebudou vráceny i přesto, že třeba neměl zatím započítán ani jeden tah a pokud již měl nějaký tah, body z tohoto dne se mu nebudou nikam započítávat.

-          Když pes kousne nebo se pokusí kousnout člověka, bude okamžitě diskvalifikován rozhodčím a požádán (i s handlerem) aby opustil závod.

-          Týrání psů nebo agresivní chování handlera i jiného účastníka, včetně slovního týrání (agrese) nebude tolerováno. Takového handlera rozhodčí diskvalifikuje a diváka či jiného účastníka vykáže ze závodu.

-          Handler může a bude požádán o opuštění závodu za jakýkoli prohřešek uvnitř holding arény ale i mimo. Za prohřešek se považuje:

a)      Nedodržení (porušení, ignorace) APA kodexu  slušného chování a mravů

b)      Porušení  zásad obtěžování (nebo spíše neobtěžování J )

c)       Porušení nebo nerespektování APA pravidel a nařízení

d)      Hrubost

e)      Rozvracečské a nesportovní chování

f)       Rušení jiného psa nebo rozhodčího

g)      Urážka (pomluva) APA není povolena a bude podnětem k okamžité disciplinární akci

-          Musíme aktivně usilovat o představení pozitivní image sportu a do něj zapojených psů v každý okamžik. Všichni psi soutěžící v APA musí být v dobrém fyzickém stavu a zdrávi. Žádnému psovi nebude povoleno se účastnit, pokud bude příliš hubený.

-          Pes bude označen za příliš hubeného v těchto případech:  jasně vyčnívající kyčelní kosti, vyčnívající hřbet, propadliny na hlavě. Mírné kontury (naznačení) kyčlí je akceptovatelné. Pokud je dog označen za příliš hubeného, nebude mu povoleno soutěžit ten konkrétní víkend. Bude pořízena fotodokumentace kdykoli jakémukoli psu bude odmítnuto účastnit se pullingové akce. Na žádnou stížnost ohledně pořizování fotek odmítnutého psa nebude brán zřetel.

 

Váhové kategorie jsou následující: (1 libra = 0,454kg) Není rozdělení na psi a feny !!!
    20# Class: 0-20 lbs ( 0-9,072 kg)
    30# Class: 21-30 lbs (9,525 -13,608 kg)
    40# Class: 31-40 lbs ( 14,074 – 18,16 kg)
    50# Class: 41-50 lbs (18,614 – 22,7 kg)
    60# Class: 51-60 lbs (23,153 – 27,24 kg)
    70# Class: 61-70 lbs (27,694 – 31,78 kg)
    80# Class: 71-80 lbs (32,234 – 36,32 kg)
    90# Class: 81-90 lbs (36,774 – 40,86 kg)
    100# Class: 91-100 lbs (41,314- 45,4 kg)
    110# Class: 101-110 lbs (45,854 – 49,94 kg)
    120# Class: 111-120 lbs (50,394 – 54,48 kg)
    Unlimited Class: 121 lbs & up (nad 54,934 kg)

 

Váží se na váze, která váží v librách a zaokrouhluje se, tedy např. 51,5 se nepíše, jen celé libry. V závorkách je přesný přepočet, což je zavádějící samozřejmě J

 

Vážení

-          Musí být do 24 hodin před závodem

-          Všichni psi musí být váženi na stejné váze

-          Psi mohou mít jen klasický plochý obojek se sponou nebo žádný obojek během vážení.

-          Každý pes může být vážen pouze 2x za den. Handler si může vybrat, kterou váhu vybere.

-          Všichni psi musí být váženi APA rozhodčím, psi rozhodčího nesmí být vážení rozhodčím dokud to nedosvědčí alespoň 2 další lidé

-          Pes, který váží  nad 81 liber ale méně než 91liber je v 90lb kategorii, pes, který váží 91lb bude v 100lb kategorii.

 

Pulingové procedury:

-          Handler si může vybrat, na jaké váze začne soutěžit. Musí to být v rámci (v průběhu) stanoveného navyšování. Jestliže pes neutáhne svou startovní váhu, zkončil v soutěži a poplatek za startovné se nevrací. Handler může zvolat PASS dokud není pes přivázán k vozíku.

-          Psovi bude dovolen 5ti minutový odpočinek mezi tahy v případě, že už je málo psů v soutěži.

-          Žádný pes vykazující známky nemoci nebo zranění, což je na úvážení rozhodčího, nebude vpuštěn do závodu a nebude možno aby ten den startoval

 

Umístění vozíku:

-          Vozík bude umístěn na startovní čáře. Bod vozíku (tedy např. 1 kolo u vozíku) považovaný za start bude stejný pro zaznamenání cíle, tedy až 1 kolečko vozíku překročí  cílovou čáru, tah bude považován za dokončený

-          Žádné zkoušení pohybu vozíku není dovoleno

-          Psi budou ohlášeni, že jsou na dráze

-          Psi budou připraveni na tah když jsou jmenováni (vyzváni), nebo vynechají tah na pokyn rozhodčího. Každý pes, který si na dráze ulevuje bude diskvalifikován.

-          Pes bude uvázan k vozíku handlerem nebo asistentem u vozíku.

-          Když je pes uvázán, handler se musí ujistit že je pes dostatečně napnutý aby nedošlo k SLING SHOT – tedy aby nedošlo k prakovitému startu. Prakovité starty nejsou povoleny, když si pes zacouvá sám, poté co je uvázán a vypuštěn, nemusí to být  penalizováno.  WALKING START – neboli start za chůze (připínáte psa, pouštíte karabinu a rovnou pokračujete v chůzi) je povolen.

-          V žádný čas není povoleno aby handler byl za psem nebo vozíkem, což zahrnuje i překračování lana za psem, kterým je připnutý k vozíku. Jakmile se do takové pozice náhodou dostanete, musíte se ihned vrátit na správnou pozici, pokud tak učiníte až po vyzvání, budete diskvalifikováni.

-          Tah se začíná počítat když se pes pokusí táhnout nebo když handler dá pokyn psovi.

-          Rozhodčí může stopovat čas sám nebo pověřit tímto jiného člověka (předtím, než začne závod)

-          Psi musí utáhnout vozík na vzdálenost 16 stop (488cm) v čase 60 sekund. Pokud nedotáhne v časovém liminutu 60ti sekund, rozhodčí řekne „no pull“ a pes končí ten den (ten jednotlivý závod) v závodu.  Čas se počítá na setiny vteřin.

-          Pes musí dokončit závod na dráze, ne vedle dráhy.

-          Počet vynechání není stanoven, buďte připraveni když jste na řadě na váhu, na kterou chcete jít, rozhodčí na vás nebude čekat a může vám vynechání přidělit. Handler nemůže vynechat jakmile už je pes uvázán k vozíku.

-          Když se Vás pes dotkne dříve, než je tah dokončen, budete ukončeni.

-          „Zamotání“ neboli TANGLE bude zvoláno JEN v případě, že by pes mohl být zraněn v postroji nebo vybavením. Když rozhodčí zavolá TANGLE, vozík bude vrácen zpět na startovní pozici. Pes má poté opět 60 sekund na utažení váhy.

-          Jen jedno TANGLE (zamotání) za kolo je povoleno, pokud se zamotá pes dvakrát, budete ukončeni.

-          Pokud se pes kompletně dostane z postroje v jakýkoli čas během tahu, budete ukončeni.

-          Když selže vybavení závodu, oprava bude provedena a vozík bude přemístěn na startovní čáru. Pes bude mít poté 60 sekund na to, aby opravil tah, který nezaviněně nedokončil.

-          Sprosté sportovní chování nebude tolerováno a budete diskvalifikování hlavním rozhodčím, když to uzná za vhodné

-          Každý pokus o podvádění, švindlování a budete diskvalifikováni. To bude posouzeno hlavním rozhodčím akce.

-          DOUBLE HANDLING dvojí handlerství není povoleno, i když kdokoli může tleskat, jásat, volat psovo jméno, nebo jinak povzbuzovat psa mimo 10stop velký rádius okolo trati – pokud si to tedy handler přeje. Nikdo než handler, rozhodčí nebo pomocníci u vozíku nesmí jít před psem v okruhu 10 stop radius od dráhy. Dvojitý handling může být rozhodčím posouzen jako důvod k diskvalifikaci.

-          Výherci váhových kategorií jsou určeni pomocí indexu (přepočtu utažené váhy na váhu psa (nejlepší procenta), nebo největší utaženou váhou (pozn. Moje - ale všude bývají procenta). Shoda se řeší pomocí času, za který pes váhu utáhl, tedy když mají 2 psi shodná procenta, nebo utaženou váhu (záleží na formátu závodu) rozhoduje, který z těchto 2 psů váhu rychleji utáhl. Když je i tak shoda, počítá se některá nižší váha a její čas.

-          Organizátor závodu rozhodne, jaký formát bude použit když vyplňuje formulář k oznámení o závodu

-          Když se tahá na koberci, voda je jediná substance, co může mít pes na packách

-          Nesmíte používat vodítko poté, co je pes uvázan k vozíku, po dobu, dokud tah nedokončí, jedinou výjimku mají NOVICE psi.

-          Rozhodčí povolí 30 vteřin handlerovi na zavolání (vyzvání psa) k tahu, nebo pes začne tah sám jakmile je uvázán. Čas se začíná počítat jakmile vyprší doba 30ti vteřin /pokud se tedy už mezitím pes nepohnul.

-          Odůvodněné ústupky mohou být udělány pro handlery s nějakým handicapem

-          Je to zodpovědnost organizátora zaslat Vstupní formuláře, papíry se scóre a výsledkové formuláře a poplatky za psa do 7 dní od závodu. (týká se jen organizátorů tak zbytek z aj.nepřeloženo) Stejně tak jako jsme nepřekládaly parametry dráhy.

 

Stížnosti

-          Hlavní rozhodčí má právo odmítnout někoho ze závodu. Důvod musí být oznámen tomu dotyčnému a dopis proč takto učinil musí být poslán s reportem se závodu.

-          Všechny psané stížnosti musí být poslány také s reportem ze závodu na APU

-          Každá stížnost která je vyplněna musí být adresována rozhodčímu té konkrétní kategorie. Když se jedná o slovní stížnost rozhodčímu a rozhodčí vyřeší problém okamžitě, žádná další akce není vyžadována. Formální psaná stížnost může být dána hlavnímu rozhodčímu okamžitě po závodu. Když předmět nemůže být vyřešen hned hlavním rozhodčím, nebo je rozhodčí přímo zapojený, psaná stížnost může být odmailována aktuálnímu APA Board Member. (někomu z hlavních členů APA).

-          Když je stížnost vyplněna pro aktivitu nespadající do závodu, nebo spíš do pravomocí, musí být dána hlavnímu rozhodčímu. Můžete být a budete požádáni aby jste opustili závod pro jakýkoli prohřešek v nebo mimo pullingovou oblast. Žádné vracení vstupních poplatků v tomto případě.

-          Žádné drogy ani alkoholické nápoje nejsou dovoleny během soutěže.

-          Když máte zákaz soutěžit v APA, můžete vyplnit Návrh na zrušení nebo změnu tohoto rozhodnutí. Dopis musí být poslán na APA do rukou Presidenta APA a bude diskutován na Radě ředitelů. Rada bude volit a konečné rozhodnutí bude dosaženo. Budete o něm obeznámeni písemně.

 

Bodový systém:

 

1.místo = 10 bodů

2.místo = 7 bodů

3.místo = 3 body

Divize

 

Light weight division – lehká váhová divize (20, 30, 40) MWPP = 15 bodů

Middle weight division – střední váhová divize (50, 60, 70) MWPP = 15 bodů

Light heavy weight division – lehčí těžká váhová divize (80, 90, 100) MWPP = 15 bodů

Heavy weight division – těžká váhová divize (110, 120, UNL) MWPP = 15 bodů

Most Weight pulled 70 liber a méně (největší utažená váha) = 15 bodů, když 2 nebo více psů utáhnou stejnou váhu, MWP dostane ten pes, který měl nejrychlejší čas.

Most Weight pulled 71 liber a nad (největší utažená váha) = 15 bodů, když 2 nebo více psů utáhnou stejnou váhu, MWP dostane ten pes, který měl nejrychlejší čas.

 

 

Mistrovství divizí MWPP a MWP – pod a nad = 30 bodů

 

Když pes získá MWPP ve své divizi a MWP buď pod 70 nebo nad 71 liber, musí být 12 nebo více psů v jejich divizi, aby získali body za obě umístění.

 

Za každého psa, kterého porazíte ve své kategorii dostanete

2 body =  za každého poraženého psa, který utáhl alespoň 23x svou váhu

1 bod = za každého poraženého psa, který utáhl alespoň 18x svou váhu

0,5 bodu = za každého poraženého psa, který utáhl alespoň 12x svou váhu

 

APA si vyhrazuje právo na namátkový test na užívání drog na jakékoli APA bodované akci.


 

ČLÁNKY
Šestý a poslední článek o bull sportech je o královské disciplíně těchto sportů. A vyšel v historicky posledním čísle Haf a Mňau.
Další z cyklu článků o bull sportech :-)
V této kapitole píšeme o skokových disciplínách jako je skok do dálky, skok do výšky, skok přes a-frame, překážkové dráze apod.
Běhací disciplíny bull sportů přehledně v mém článku Haf a mňau čísla 6-7.2021
První ze seriálu článků o bull sportech. Zaměřený na high jump a wall climbing.
NAŠI PSI
Sunny

Plemeno: Americký pitbullteriér
Pohlaví: Fenka
Narození: 5.9.2010

Antonio

Plemeno: Americký pitbullteriér
Pohlaví: Pes
Narození: 26.10.2013

Instagram

PARTNEŘI
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - SEO optimalizace stránek