O bull sportech obecně

Bull sporty jsou sporty, kterých se účastní tzv.bull plemena (převážně americký pitbullteriér, americký staffordšírský terriér, anglický bullteriér, staffordšírský bullteriér, minibulteriér a jejich kříženci). Podle plemen bývají také rozděleni do jednotlivých kategorií, které se pak většinou dělí na psi a feny.  Pro účast na závodě v bull sportech není podmínkou mít psa s PP. Dovolte mi alespoň ve zkratce představit většinu disciplín v bull sportech, ve kterých se závodí.

Weight pull sprint

Běh 50 metrů na trávě nebo pevném povrchu, kdy pes za sebou táhne člověka na tzv.tříkolce (většinou upraveno z klasického kola). Psi jsou rozděleni do váhových kategorií a podle váhové kategorie táhnou psi závaží (v tomto případě člověka o různé hmotnosti). Pes s nejrychlejším časem vyhrává. Pes běží ve speciálním tažném postroji, s vypuštěním handlerovi může pomoci někdo další, po odstartování již běží po dráze sám. Handler láká psa na návnadu (hračku, peška, střapec.. ). Na závodech již tak často tato disciplína nebývá, nahradil ji v posledních letech Drag pull.

Weight drag pull

Běh většinou na 40 nebo 50 metrů ve vyznačeném koridoru (na trávě), kdy pes za sebou táhne saně se svou, popřípadě nižší vahou. U kategorie SBT/AB to bude zlomek váhy (2/3 nebo 1/2 váhy psa).  Pes táhne saně ve speciálním postroji, běh pouze v obojku není přípustný. Handler má většinou právo na pomocníka s vypuštěním, poté běží po dráze již jen on a pes. Handler psa láká na libovolnou hračku či návnadu (živá nebo mrtvá zvířata a jídlo jsou nepřípustné). Vyhrává pes s nejrychlejším časem. Závod v této disciplíně je měřen buď na stopkách, ale spíše již digitální nebo čipovou časomírou.

Long jump

Skok do dálky. Pes skáče s rozeběhem cca 7metrů přes tyčky umístěné na konstrukci. Dobří psi skočí i 5 metrů (v kategorii apbt). Potom je ještě varianta že pes skáče z odrazového můstku do pískového podkladu. Někteří psi skočí i 7-8metrů. Handler psa láká na návnadu v podobě hračky či peška nebo střapce. Vypouštěč na pokyn handlera vypouští psa z předem domluvené (nebo v případě některých závodů stanovené) vzdálenosti. Většinou má pes možnost 3 faulů, někdy má možnost neomezených faulů, ale omezení časem (např.6 minut).

Monkey track

Běh handlera se psem skrz překážkovou dráhu na způsob agility, s rozdílem, že pes musí být po celou dobu závodu na vodítku. Pes zdolává překážky, handler běží vedle něj, handler smí pustit vodítko pouze v případě, že psa pouští skrz tunel nebo proskakovací kruh. I když vodítko omylem upustíte, než budete zdolávat další překážku, musíte ho mít již opět v ruce, jinak se překážka zdolaná bez vodítka nebude počítat, respektive, bude se penalizovat. Vyhrává dvojice s nejrychlejším časem. I zde se už většinou dělí minimálně na SBT/AB a APBT/AST .. popřípadě ještě každá kategorie na psy a feny.

Weight pulling

Tah břemene. Tzv. královská disciplína mezi bull sporty. Pes je zapřažen do speciálního postroje ( weight pull postroj) a musí táhnout vozík o určité váze. Tažená vzdálenost je průměrně 5m. Na vozík se postupně přidávají další závaží (břemena). Vozík může být na kolečkách a nebo na kolejnici, povrch je většinou koberec, může být i guma nebo umělý povrch (trávník). Vítězí pes,který utáhne nejvyšší váhu nebo pes, který na přepočet utažené váhy podle své tělesné hmotnosti má nejvyšší koeficient - též index (koeficient = utažená váha děleno hmotností psa). Na utáhnutí váhy je časový limit 1minuta od startu, tedy od okamžiku, kdy se buď pohne vozík nebo dá handler pokyn psovi k tahu. V případě nerozhodného výsledku vítězí pes který váhu utáhl za kratší čas. Weight pulling se dříve tahal na návnadu, ale stále více se přesouvá do tzv.profi stylu, tedy bez návnady a to zejména proto, že na návnadu jsou psi zbytečně přemotivování a kolikrát do cíle spíše "doskáčí" což není hezké ani stylově ani to není dobré pro zdraví psa. Stále více se v soutěžích u nás i ve světě upřednostňuje a oceňuje plynulý tah. Psi jsou v soutěži rozděleni do váhových kategorií. Dříve se ještě dělilo na feny a psy, nyní už probíhá dělení jen podle hmotnosti psa. V současné době působí ve světě tohoto sportu několik organizací (např.APA, UPF, EWPAS, EPF apod..). Tyto organizace se nevymezují pouze na bull plemena, tahat pod těmito organizacemi můžete se zdravým jedince libovolného plemene. Přičemž většinou krom SBT, AB, APBT a AST se tahá s buldoky (americký bulldog, staroanglický bulldog.. atd.), s malamuty nebo jinými severskými plemeny, posl.dobou též belgickými ovčáky. Vzhledem k různým drahám a povrchům nelze přesně určit, kolik se nejvíce se psy tahá. Může to být od stovek kil po několik tun.

Tug of war

Přetahování. Přehahování dvou psů buď podobné hmotnosti, kde každý pes je v postroji uvázán k úvazu a drží svého peška. Kdo dříve pustí nebo udělá faul, prohrál. Buď tedy systém 1 na jednoho a pouze 1 přetah nebo jde o soutěž dvojic, tedy systém tzv.pavouka, kdy se všichni psi rozlosují .. vítězi těchto prvních kol postupují.. a takto až do úplného vítěze. Za faul se považuje většinou položení peška na zem (když ho stále pes drží), položení packy nebo pacek na peška, upuštění peška, pokud se handler dotkne psa. Rozdělení většinou dle plemen a potom na psy a feny. Nejlepší výsledky mají psi v řádech hodin.. (i 4 nebo 5 hodin..) u stafbulíků je dobrý výkon už i 30minut.

A-frame ( áčko )

Pes přeskakuje překážku ve tvaru A speciálně k této disciplíně určenou a to na čas 1 minuta. Handler může i nemusí lákat psa na návnadu. Chycení návnady je považováno za faul a pes tak v soutěži končí (na některých závodech to faul není, záleží na pořadateli). Vítěz je pes s nejvíce přeskoky. Jako 1 přeskok se považuje zdolání a-framu v jednom směru, tedy nahoru a dolů. V případě shody je rozstřel (znovu 1 minuta). Handler směruje psa pomocí návnady, jakkoli jinak ne (např.strkáním apod). Rozděleno dle plemen a potom na psy a feny. Jde o dřevěnou překážku potaženou kobercem. Nejlepší výsledky u např.pitbullů se pohybují okolo 47-49 přeskoků za minutu.

Treadmill

Běh na mechanickém běžeckém trenažeru pro psy na čas (2 minuty), nyní už bývá různě modifikováno. Více minut, méně minut, s návnadou, bez návnady.. apod.. Vyhrává pes s nejdélší uběhnutou vzdáleností. Pes je na trenažeru připnut v postroji a hanler ho vpředu může lákat na návnadu (krom živých či mrtvých zvířat a jídla). Povolen je 1 pomocník, který může stát v době závodu za handlerem a psa z této vzdálenosti povzbuzovat též a může pomoci připnout a vypustit psa. Chycení návnady není povoleno a je považováno za faul s výjimkou nechtěného letného mikrodoteku. V případě shody vyhrává pes s nižší hmotností nebo se běží znovu. Někteří pořadatelé chytnutí návnady nepovažují za faul. Jsou také závody, kdy se neběží na určitý čas, ale např.1000 metrů a potom rozhoduje, kdo uběhl nejvíce metrů. I zde se rozděluje podle plemen a potom ještě na psy a feny.

High jump

Skok do výšky. Pes skáče na peška volně zavěšeného (buď na speciální konstrukci nebo např. na stromě). A pešek se postupně posouvá výš (minimálně o 5cm - snižovat se nesmí), u APBT se většinou smí začínat nejníže na 160cm. Pes se musí na peškovi udržet alespoň 3-5 vteřin /na závodech různé/. Handler vypouští psa většinou na vodítku, peška nesmí handler držet v ruce ani se ho dotýkat. Pes má většinou možnost max.3 faulů. Vyhrává pes s nejvyšší dosaženou výškou. Při shodě je rozeskok. Někdy je tato disciplína bez faulů, ale na čas např. 5 minut. Dělí se podle plemen a poté ještě na psy a feny. Rekordy u APBT se pohybují okolo 235cm.

Wall climbing

Šplh po stěně. Pes musí vyběhnout po kolmé stěně, kde v určité výšce je zavěšen pešek a peška musí chytit a držet alespoň 3-5 vteřin (dle pořadatele). Na každém závodě je rovněž stanovena minimální výška pro danou kategorii, přidává se minimálně po 5ti cm, snižovat se nesmí. Hadler psa vypouští většinou na vodítku (max.délky 4m). Pomocník psa u stěny chytá. Pes má možnost 3 faulů, při další chybě v soutěži končí a je mu započítán poslední dobrý pokus. Vyhrává pes s nejvyšší dosaženou výškou (při shodě je rozeskok). V dnešní době již šplhají APBT i 3 a půl metru (rekord je okolo 3,70m). Místo počítání na fauly může být rovněž časový limit např.6minut. Nově se někdy skáče i na peška na suchý zip, kde výhoda je, že pes pokaždé získá odměnu hned, nevýhoda, že se tím pádem handler nebo pomocník více nachytají (pes skáče třeba 10x nahoru a pokaždé se musí chytit). Někdy se může výška v případě neskočení i snižovat.

Hang time

Zavěšení. Pes se zakousne do peška upevněného na speciální karabině a konstrukci (nevisí příliš vysoko nad zemí). V okamžiku kdy handler psa pustí, začíná se měřit čas. Pes, který se na peškovi udrží nejdéle vyhrává. V průběhu závodu se handler psa nesmí dotýkat. Rozděluje se dále dle plemen a pohlaví, stafbulíci mají dobré časy okolo 20ti minut, u pitbullů je klidně hodina a víc (rekord 3 hodiny - poté se pes sundal - páníček už byl na 1.místě a nemělo smysl tam déle čekat).

Trust load up

Tah závaží přes kladku a peška. Kladka je umístěna ve výšce (cca 3metry) a na ní je lano. Na jednom konci je malá kovová kostrukce na kterou se přidávají závaží, na druhém konci lana je karabina, na kterou se připne pešek. Pes stojí na startovní čáře a handler nebo pomocník mu podají peška. Ten musí peška chytit a jakmile ho hadler pustí, musí začít couvat (tím zvedat závaží) za cílovou čáru. Měří se čas. Na zdolání má pes čas 1 minuty. Dotek s hanlerem nebo upuštění peška je faul. Celkem má pes 8 pokusů  (včetně faulů). Nastavena je základní váha (např.5kg). Pes nastoupí na tuto nebo vyšší váhu (přidává se 250g a jeho násobky). Vítěz se počítá na přepočet vytažená váha / váha psa. Pes s nejlepším indexem (přepočtem) vyhrává. Nemusí tedy vždy zvítězit pes co vytáhl největší váhu. Rozdělení klasiky Stafbullové psi/feny, Pitbullové a Amstaffové psi/feny.

Classic jump

Přeskakování přes tyčky, které jsou umístěny na konstrukci po 5ti až 10ti centimetrech, rekord v ČR byl skočen 2023 na podzim a sice 140cm v kategorii APBT/AST

Coursing

Simulace lovu, běhá se na louce / poli, zde jsou umístěny kladky, kolem kterých vede střapec na lanku, pes vybíhá ze startu v okamžiku, kdy se pohne střapec nebo dá startér pokyn. Hodnotí se mnoho kritérií a neplatí zde, že nejrychlejší vyhrává.

Ovál pro chrty

Běh za střapcem na oválném "dostihovém" závodišti je další věc, kterou bull psi umí skvěle a jsou jí naprosto posedlí 🙂 Pes vybíhá z boxu nebo z ruky, zde platí, že nejrychlejší vyhrává.

Více o jednotlivých sportech naleznete v sekci články zde na našem webu.